Dcera zimy a Přízraky noci | nakladatelství

Dcera zimy a Přízraky noci

Aktuality Knižní novinky

Zdá se, že slovanská mytologie zažívá obrovský boom – minimálně tedy v našem nakladatelství. V minulých měsících už vás potěšily Noci běsů, Kosti mraza a Světla nad močálem, v následujících měsících se můžete těšit na dvě další skvělé knížky inspirované slovanskými mýty. Představujeme vám Dceru zimy slovenské autorky Vladimíry Šebové a Přízraky noci Kateřiny Ševčíkové.

Dcera zimy vypráví příběh dvou sester, Morany a Vesny, které se snaží vyrovnat se svým prokletím. Kniha čtenáři novým a originálním způsobem představuje zrod dvou slavných slovanských bohyň. Vesna je ve slovanské mytologii bohyně mládí, života, ale také nespoutané lásky a jara. Je s ní spojena bříza, která ze všech lesních stromů na jaře raší jako první. Vesna je spojována také s první jarní bouřkou – Perun se zadívá do krásných očí Vesny a okouzlením mu vypadne z ruky jeho kopí. Podle mýtů přebírá vládu od Morany, bohyně smrti a zimy. Ta bývá ztotožňována s archetypem stařeny a uzavírá božskou trojici i koloběh života a smrti (společně s Vesnou a Živou). Někdy je zobrazována i jako mladá, bledá dívka. Bere k sobě mrtvé duše a vládne podsvětí. Její jméno pochází ze slovanského slova mořit – základu pro slovo zemřít.

Zatímco Dcera zimy popisuje vznik božské podstaty Vesny s Moranou, v Přízracích noci už se Morana objevuje ve své přiznané podobě bohyně jako mýtický obraz vládkyně smrti. Hlavní hrdinkou je Lada, rugijská princezna, která se vydává zachránit svou sestru Kazi ze spárů knížete Dragovita. Kateřina Ševčíková se při tvorbě knihy inspirovala známými pověstmi i historickými prameny, takže v Ladě může čtenář poznat slavnou kněžnu Libuši.

Dohromady obě knihy vytvářejí krásnou mozaiku a dovolují čtenáři představit si úžasný mytologický svět starých Slovanů – našich předků – v celé jeho kráse. Jak Přízraky noci, tak Dcera zimy navíc obsahují výraznou vyšetřovací linku, takže jsou plné napětí a (zatím neodhalených) tajemství. Dcera zimy si pomáhá výbornou retrospektivní linkou a společně s oběma hrdinkami sbíráme jednu stopu za druhou, abychom rekonstruovali obraz dávného zločinu, který pomůže objasnit přítomnost. Přízraky noci spojují několik hrdinů s jedním společným úkolem, a svým pojetím se blíží revenge thrilleru, čímž žánr fantasy obohacují o dravou atmosféru.

DCERA ZIMY

Věčný život jako prokletí. Moderní fantasy, ve které ožívají slovanští bohové i bestie.

Moranu a její sestru Vesnu černá magie navždy uvěznila ve světě živých. Před Moraninou krutostí se smrtelníci třesou, ale ona jen touží zachránit laskavou Vesnu, uvrženou do nekončícího koloběhu znovuzrození. Ve snaze zlomit prokletí a získat alespoň jeden normální život protrpěly sestry celá staletí. Pokud chtějí tentokrát uspět, musí se postavit démonům ze samotného podsvětí i své minulosti. Vymaní se zpod kletby, nebo s nimi bohové rozehrají jinou hru?

 

PŘÍZRAKY NOCI

Moggast – země, které vládne proslulý kníže Dragovit. O jeho temných praktikách kolují nejrůznější zvěsti, lidé však o nich hovoří jen šeptem v bezpečí svých domovů.

PRINCEZNA LADA je přesvědčená, že Dragovit stojí za únosem její starší sestry Kazi. Když se ji vydává zachránit, rozhodně nepočítá s tím, že hned při prvním střetu s nepřítelem zemře. Smrtka jí však učiní lákavou nabídku.

LOVEC DÉMONŮ KARDEN chce být slavný. Jeho vyhlídky byly mizivé, teď však dostal od Dragovita úkol, díky kterému by si mohl svůj sen splnit. Stačí knížeti přivést princeznu Ladu.

POTULNÁ HUDEBNICE NOA strávila polovinu života skrýváním. Když se jí naskytne příležitost pomstít se vrahovi své rodiny, knížeti Dragovitovi, nezaváhá ani na vteřinu.

JAELA život na malé vesnici nudí. Alespoň do dne, kdy v osadě propukne morová nákaza a on musí utéct, aby ochránil svoji rodinu.

Čtyři hrdinové, jeden úkol. Každý je jiný, přesto je něco spojuje. Kdo z nich vyhraje a kdo skončí jako poražený? A jsou všichni takoví, jací se na první pohled zdají být?