Angličtina – školní tabulky – přehledné základy gramatiky


Iva Dostálová

Získejte jistotu nejen při hodinách angličtiny.

Odložte rozsáhlé učebnice a slovníky, přehledné tabulky anglické gramatiky vám ušetří čas! Získejte jistotu nejen při hodinách angličtiny. Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek zaměřených na: podstatná jména, přídavná jména a příslovce; zájmena a číslovky; předložky, spojky a užitečné fráze; slovesa; slovesné časy a nepravidelná slovesa; slovosled a souvětí.
129 Kč Doporučená cena
Nedostupné