Výhra ceny Jaroslava Golla

Zprávy z redakce

Naše redaktorka Jitka Pastyříková se v pátek 30. 8. zúčastnila slavnostního vyhlášení Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla 2019 v chlumeckém zámku Karlova koruna. Město Chlumec nad Cidlinou si cenou připomíná svého rodáka – historika, pedagoga a spisovatele Jaroslava Golla.

Soutěž město každoročně pořádá od roku 2014 ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Klubem autorů literatury faktu. Přispívá tak k tomu, aby literatura faktu získala větší podporu a lépe se dostala do povědomí širší veřejnosti.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: 1. kategorie literárních prací studentů středních škol, 2. kategorie literárních prací studentů vysokých škol v řádném denním stud, 3. kategorie pro nakladatelství soustavně se věnující vydávání literatury faktu pro děti a mládež a 4. kategorie knih literatury faktu regionálního charakteru.

Jitka převzala hlavní cenu ve třetí kategorii - „Nakladatelství soustavně se věnující vydávání literatury faktu pro děti“. Cena byla udělena za knihu Jiřího Martínka Naší republice je 100 let, kterou jsme vydali k 100. výročí republiky a která nabízí přehled všech významných historických událostí od vzniku Československa. S panem Martínkem naše nakladatelství spolupracuje již dlouhodobě, čehož si nesmírně vážíme, jelikož právě díky němu jsme mohli vydat mnoho krásných titulů jako např. Tajemství rudolfínské Prahy, Dějepis v souvislostech či Dětský ilustrovaný atlas světa.