Vyhlašujeme 8. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu


Nepište do šuplíku, pište pro nás! Vyhlašujeme 8. ročník literární soutěže „Hvězda inkoustu“ na téma „dark academia“ pro young adult čtenáře.

Pořadatel soutěže: Albatros Media a.s., 5. května 22, 140 00, Praha 4, IČ 283 77 141   

Téma: rukopisy by se měly zaměřit na fantasy žánr s podžánrem dark academia, který kombinuje prvky gotiky, mysticismu a esoteriky ve školním prostředí a nezřídkakdy se magické prostředí pojí s nějakou kriminální zápletkou. Příkladem podobných knih je Devátý spolek Leigh Bardugo, Atlasova šestka Olivie Blakeové, Touha Tracy Wolffové nebo třeba populární seriál Wednesday. 
   

Uzávěrka: 14. ledna 2024 (23:59) 
Vyhlášení vítěze: Svět knihy Praha 2024  
Vydání vítězné knihy a křest: Svět knihy Praha 2025 

  

Jak se do soutěže přihlásit?  

Podmínky:  

Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 15 let, a to pouze s novinkou v českém jazyce, jež dosud nebyla nikde publikována. Autor není omezený počtem poslaných rukopisů.  

Rukopis musí splňovat zadané téma a požadavky na žánr young adult literatury.  

Rozsah: 80-250 normostran (normostrana = celkový počet znaků na stránce dělený 1800. Rukopis by neměl přesáhnout 450 000 znaků včetně mezer)  

Uzávěrka odevzdání rukopisu: 14. ledna 2024 

Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou.  

Vydání knihy a křest proběhne na Světě knihy Praha 2024 a autor současně obdrží odměnu ve výši 15 000,- Kč.  

Propozice:   

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v elektronické podobě na adresu [email protected]. Do předmětu uveďte “Hvězda inkoustu”. 

Rukopis by měl mít tyto náležitosti: 

  • Napsaný v programu Word 

  • Velikost písma 12 

  • Font písma Times New Roman 

  • Řádkování 1,5 řádku 

  • Zarovnání do bloku 

  • Očíslované stránky 

  • Popis děje – na 1-2 normostrany 

Přijetí rukopisu spolu s přidělením soutěžního čísla bude písemně potvrzeno nakladatelstvím. Začátkem dubna 2024 nakladatelství na svých stránkách zveřejní jména rukopisů, které postoupily do finále.   

Přihlášku do soutěže (formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název titulu, souhlas s podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů) přiložte k rukopisu do přílohy zprávy. Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány.  

Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze.