Jak se stát spisovatelem 6

Napiš knihu

Jak se stát spisovatelem 6

O příběhu se tu už řekla spousta věcí, ale to nejdůležitější nás teprve čeká. Každý příběh se tvoří podle určitých pravidel. Psaní knihy je řemeslo a stejně jako zedník ví, jak správně založit první řadu cihel obvodové zdi, tak musí i spisovatel vědět, co vlastně dělá.

Protože k nám chodí spousta rukopisů, které svůj děj nemají dobře promyšlený, dáváme vám k dispozici jednoduchý návod, jak při psaní postupovat.

Pokud máte své postavy a prostředí vymyšlené, můžete se pustit do tvorby příběhu (nebo při tvorbě příběhu rovnou vymyslíte postavy a prostředí, je to vcelku jedno). U něj je důležité dodržet rozvržení na tři akty. Každý akt má své náležitosti a v každém z nich by se měl udržet určitý postup. Následující rozvržení je proto skvělá pomůcka pro orientaci v tom, co se vlastně chystáte psát, a pomůže vám si váš děj správně naplánovat (pokud jste spisovatelé intuitivní, dokážete si pomocí tohoto postupu zkontrolovat, jestli jste postupovali správně). Pokud totiž budete mít při psaní pocit, že jste se ztratili, nebo že nevíte jak dál, následující rozvrh vám pomůže nasadit na ty správné koleje.

1. AKT (cca 0–25 % rozsahu knihy)

ÚVOD (zhruba 10 % rozsahu knihy): Představení hlavního hrdiny, které ukazuje jeho každodenní život (abychom ho jako čtenáři znali, než se něco změní. Vidíme, co dělá, jak se chová, jak přemýšlí – na tomto základě jsme schopni předvídat, jak se zachová dál v ději = očekávání a napětí). V tomto rámci si má čtenář k hrdinovi vytvořit sympatie, aby mělo smysl o něm číst dál (hlavní postava je branou, skrze kterou vnímá čtenář příběh a skrze kterou prožívá emoce – pokud to nefunguje a pokud jsou emoce negativní, čtenáře nebude kniha bavit). Zároveň tato část představuje svět, ve kterém se kniha odehrává tak, aby bylo jasné, kdo je hlavním hrdinou, kde se děj odehrává a kdy.

 

PRVNÍ BOD OBRATU (10 % rozsahu) PŘÍLEŽITOST: Stane se něco nového, co se hrdinovi v každodenním životě nestává. Něco ukáže hrdinovi směr/něco jiného, kde ještě nebyl/co ještě nezažil. V knihách to někdy znamená doslovnou změnu místa děje (ve fantasy průchod branou do jiného světa), ale někdy je změna emocionální (umře táta/máma/pes/objeví se tajemný upír). Vede do:

NOVÉ SITUACE: Hrdinův každodenní život se změnil a hrdina se nachází tam, kde ještě nebyl (ať už emocionálně, nebo geograficky). Autor popisuje, co se změnilo. Na konci této sekce se hrdina musí rozhodnout, co s novou situací udělá. Buď ji změní zpět na to, v čem byl v každodenním životě (bude se snažit vrátit do svého světa z toho fantastického), anebo se snaží nový stav zachovat (v romanticky laděné literatuře jde o získání/udržení Pana vyvoleného).

Bod, ve kterém si hrdina vytyčí nový cíl, se jmenuje ZMĚNA PLÁNŮ (přichází zhruba ve 25 % délky knihy). Zde si hrdina vysloveně zadá cíl, kterého chce na konci knihy dosáhnout (této snaze o dosažení vytyčeného cíle se podřizuje veškerá dějotvorná složka knihy (celý druhý akt) = vše, co se v knize odehrává, veškeré překážky, které hrdina překonává, se musí vztahovat k tomuto cíli. Pokud tomu tak není, kniha je nudná a zmatená.). Pokud si hrdina například řekne, že se chce někomu mstít, musí celý děj vést ke splnění jeho msty, a ne se v polovině začít zajímat o pomoc jiné postavě.

 

2. AKT (cca 25–75 % rozsahu knihy)

POSTUP: Hrdina si ustanovil plán/cíl, který mu zdánlivě vychází. Vidí pokrok v tom, čeho chce na konci dosáhnout. Zároveň mu v dosáhnutí cíle stojí větší a větší překážky pokud se chce mstít, nachází první vodítka, jak se tomu někomu pomstít – zjistí, kde bydlí, jakou má ochranu, apod.

BOD OBRATU (přichází v polovině knihy) BOD, ODKUD NENÍ NÁVRATU: Stane se něco, po čem už hrdina nemůže couvnout. Svého cíle musí dosáhnout ZA KAŽDOU CENU (nyní se už mstít musí – zpravidla tomu předchází nedostatečnost justice a hrdina bere spravedlnost do vlastních rukou).

VĚTŠÍ PŘEKÁŽKY A NEVYHNUTELNÉ OBĚTI: Překážky, které hrdina v cestě za svým cílem překonává, jsou pro hrdinu těžší a těžší (překážky musí být vystupňované od těch lehčích až po ty nejtěžší, která bývá jako poslední. Pokud je poslední překážka lehčí než ta v půlce knihy, čtenář cítí zklamání z toho, že řešení bylo tak jednoduché.).

BOD OBRATU (přichází v 75 % knihy) VELKÉ SELHÁNÍ: Stane se něco, co pro hrdinu znamená konec jeho cesty k cíli. Vzdává se poslední naděje na jeho dosažení. Stane se to nejhorší, co se stát mohlo (objekt jeho msty zmizí, nebo hůř, hrdinu porazí).

 

3. AKT (cca 75–100 % rozsahu knihy)

POSLEDNÍ SNAHA (trvá od 75 % do 90 % rozsahu knihy): Hrdina vloží vše, co má na dosažení svého cíle, ať to stojí, co chce.

BOD OBRATU (přichází v 90–99 % rozsahu knihy) KLIMAX: Vše se pojí do vyvrcholení. Hrdina se střetává v poslední konfrontaci s nepřítelem/poslední překážkou (ve fantasy je to často poslední velká bitva, poslední boj se zlou královnou atd., pokud se hrdina mstí, tak nyní poráží svého nepřítele a dosahuje své msty).

NOVÝ ŽIVOT (99–100 % knihy): Vidíme hrdinův nový život po tom, co dosáhl svého cíle. Hrdina musí být jiný než na začátku. Jeho cesta dějem ho nevyhnutelně emocionálně změnila (pokud v sebe na začátku nevěřil, nyní si důvěřuje; pokud odmítal usednout na trůn, nyní je korunován atd).