150 let periodické tabulky prvků

Zprávy z redakce

150 let periodické tabulky prvků

Na počest 150. výročí publikace periodického zákona prohlásila OSN rok 2019 za Mezinárodní rok periodické tabulky prvků.

Kdo by si nevybavil velký nástěnný obraz s tabulkou prvků, jejichž znalost po nás v hodinách chemie učitelé tvrdošíjně vyžadovali. Mendělejevova periodická tabulka prvků nás provázela školní výukou a většina z nás si určitě vzpomene alespoň na některé z nich. Hliník, křemík, sodík, kyslík, vodík… Mnozí možná přidají i značku či atomové číslo, případně další údaje o prvcích. Mendělejevova tabulka zkrátka utkvěla v paměti většině z nás.

Ale co víme o jejím tvůrci? Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834-1907) byl ruský chemik, který v roce 1869 objevil periodický zákon prvkůPodle něj vytvořil Periodickou soustavu prvků, které jsou uspořádány podle jejich rostoucích protonových čísel. Ta vyjadřují počet protonů v jádru daného atomu. Mendělejev byl čestným členem Imperátorské moskevské univerzity, členem Akademie umění a desítek zahraničních akademií věd. V roce 1892 se stal členem Royal Society a v roce 1882 získal Davyho medaili, v roce 1905 Copleyho medaili.

Jméno slavného chemika nesl ruský chemicko-technologický institut v Moskvě, četná sídla, obce a ulice. Dodnes byly po tomto ruském vědci pojmenovány například i stratovulkán, podmořský hřbet či planetka. Ruská akademie věd uděluje na jeho počest zlatou medaili.

Chcete-li si osvěžit školní znalosti či pořídit tabulku svým dětem, můžete si ji objednat v našem e-shopu.