Vyhlašujeme 6. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu

Soutěže Napiš knihu

Nepište do šuplíku, pište pro nás! Vyhlašujeme 6. ročník literární soutěže „Hvězda inkoustu“ na téma „Královská fantasy “ pro young adult čtenáře.

Pořadatel soutěže: Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141 – POZOR, OD ZÁŘÍ 2021 ZMĚNA ADRESY POŘADATELE NA Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, Praha 4!

Téma: Královská fantasy (aka Royal fantasy. Pravidla tohoto podžánru dovolují autorovi zasadit příběh do smyšleného království a děj se většinou točí kolem problematiky královského dvora. Častým prvkem těchto knih je romantická linka, intriky v královské rodině, skrytý následník/následnice trůnu, boj o moc a korunu. Rukopis musí zároveň splňovat žánr YA. Tematicky příbuzné knihy: Krvavý lístek, Čtyři mrtvé královny, Jeden temný trůn, Dvůr trnů a růží)
 

Uzávěrka: 10. ledna 2022
Vyhlášení vítěze: Svět knihy Praha 2022
Vydání vítězné knihy a křest: Svět knihy Praha 2023

 

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky:

Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 15 let, a to pouze s novinkou v českém jazyce, jež dosud nebyla nikde publikována. Autor není omezený počtem poslaných rukopisů.

Rukopis musí splňovat zadané téma a požadavky na Young Adult literaturu.

Rozsah: minimálně 80 normostran, maximálně 250 normostran (normostrana = celkový počet znaků na stránce dělený 1800. Rukopis by neměl přesáhnout 450 000 znaků včetně mezer)

Uzávěrka odevzdání rukopisu: 10. ledna 2022

Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou.

Oceněná próza vyjde do: vydání knihy a křest – Svět knihy Praha 2023 a autor současně obdrží odměnu ve výši 15 000,- Kč.

Propozice: 

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v tištěné podobě – nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce (nejjednodušší kontrolou je zobrazit si u hotového rukopisu celkový počet znaků a vydělit ho 1800 a nepřekročit 450 000 znaků včetně mezer), ve 2 vyhotoveních (rukopis zaslaný mailem nebude přijat), s očíslovanými stranami. Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do redakce Fragmentu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla. Začátkem dubna 2022 nakladatelství na svých stránkách zveřejní jména autorů, jejichž rukopisy postoupily do finále.

Součástí rukopisu musí být popis děje – na 1–2 normostrany.

Přihlášku do soutěže (formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce, souhlas s podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce. Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány.

 

Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze.