Obrázková logopedie – Pepa bouchá na buben

Logopedie pro nejmenší


Irena Klimková

Soubor vět s obrázky pro nácvik mluvení, porozumění a správné výslovnosti

Správná výslovnost hlásek P, B, M, J, V, F, H, CH, K, G a měkčení (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě) se upevňuje již v nejútlejším věku, kdy děti začínají používat první citoslovce, slova či jednoduché věty. U někoho se však může přirozený vývoj řeči opožďovat, probíhat odlišně nebo omezeně. Řeč může být nesrozumitelná nebo naopak děti nerozumějí tomu, co říkají ostatní. Právě k nácviku, fixaci a automatizaci výslovnosti je určen tento zábavný logopedický sešit. Rodičům může posloužit jako pomůcka k prevenci vzniku nežádoucích jevů, k cílenému odstraňování chybné výslovnosti, ale také k podpoře přirozeného jazykového rozvoje dětí, sluchového vnímání a sluchové paměti. Využít jej mohou i starší děti, které se potýkají s nedostatky v řeči. Publikaci jistě ocení nejen rodiče, ale také pedagogové a kliničtí logopedi. Mgr. Irena Klimková je klinická logopedka. Je autorkou publikací Trpaslík v trávě spí, Co to tady cinká, Kdo tady má tykadla.
Více
199 Kč Doporučená cena
Nedostupné