Julinka – malá zverolekárka (SK)


Volá sa Julinka a chce sa stať zverolekárkou. Pre záchranu zvieratiek je ochotná urobiť čokoľvek!