Vyhlašujeme 7. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu


Nepište do šuplíku, pište pro nás! Vyhlašujeme 7. ročník literární soutěže „Hvězda inkoustu“ na téma „Příběh ze střední školy“ pro young adult čtenáře.

Pořadatel soutěže: Albatros Media a.s., 5. května 22, 140 00, Praha 4, IČ 283 77 141  

Téma: příběh ze střední školy. Autorky i autoři by měli svůj rukopis zařadit do žánru YA a situovat děj na střední školu. Námětem děje by měla být středoškolská každodennost a situace s ní spojené, včetně prvních romantických vztahů nebo vážnějších témat. V tomto případě se autoři mohou zaměřit na žánr YA feel-good contemporary (romance) i YA heavy contemporary. 
  

Uzávěrka: 10. ledna 2023 
Vyhlášení vítěze: Svět knihy Praha 2023 
Vydání vítězné knihy a křest: Svět knihy Praha 2024 

 

Jak se do soutěže přihlásit? 

Podmínky: 

Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 15 let, a to pouze s novinkou v českém jazyce, jež dosud nebyla nikde publikována. Autor není omezený počtem poslaných rukopisů. 

Rukopis musí splňovat zadané téma a požadavky na žánr young adult literatury. 

Rozsah: 80–250 normostran (normostrana = celkový počet znaků na stránce dělený 1800. Rukopis by neměl přesáhnout 450 000 znaků včetně mezer) 

Uzávěrka odevzdání rukopisu: 10. ledna 2023 

Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou. 

Vydání knihy a křest proběhne na Světě knihy Praha 2024 a autor současně obdrží odměnu ve výši 15 000,- Kč. 

Propozice:  

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v tištěné podobě – nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce (nejjednodušší kontrolou je zobrazit si u hotového rukopisu celkový počet znaků a vydělit ho 1800; celkový počet znaků nesmí nepřekročit 450 000 včetně mezer), řádně dělený na odstavce, ve 2 vyhotoveních (rukopis zaslaný e-mailem nebude přijat), s očíslovanými stranami. Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do redakce Fragmentu nejpozději do dne uzávěrky soutěže společně s přihláškou do soutěže a prohlášením o GDPR. Přijetí rukopisu spolu s přidělením soutěžního čísla bude písemně potvrzeno nakladatelstvím. Začátkem dubna 2023 nakladatelství na svých stránkách zveřejní jména autorů, jejichž rukopisy postoupily do finále. 

Součástí rukopisu musí být i popis děje – na 1–2 normostrany. 

Přihlášku do soutěže (formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název titulu, souhlas s podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce. Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány. 

  

Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze.