Fragment

Vyhlašujeme 4. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu

Soutěže

Vyhlašujeme 4. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu

Nepište do šuplíku, pište pro nás! Vyhlašujeme 4. ročník literární soutěže „Hvězda inkoustu“ na téma „Slovanská mytologie“ pro young adult čtenáře.

Pořadatel soutěže: Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141
Téma: 
Slovanská mytologie (rukopis ze slovanské mytologie musí přímo vycházet, a to buď a) dějem, jehož součástí jsou magické bytosti a místa slovanských mýtů a legend, nebo b) hlavní postavou, která je rovněž součástí slovanských mýtů, legend a pověstí. Např: a) hlavní hrdina/hrdinka rukopisu se dostane do světa hejkalů, b) hejkal se dostane do světa lidí, nebo je hlavní postavou ve svém světě mýtů)
Uzávěrka: 
31. ledna 2020
Vyhlášení vítěze: 
Svět knihy Praha 2020 
Vydání vítězné knihy a křest: 
Svět knihy Praha 2021

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky:

  1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 15 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována.
  2. Rukopis musí splňovat zadané téma a požadavky na Young Adult literaturu.
  3. Rozsah: minimálně 80 normostran, maximálně 250 normostran (normostrana = celkový počet znaků na stránce dělený 1800.)
  4. Uzávěrka odevzdání rukopisu: 31. ledna 2020
  5. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou.
  6. Oceněná próza vyjde do: vydání knihy a křest – Svět knihy Praha 2020 a autor současně obdrží odměnu ve výši 15 000,- Kč.

Propozice: 

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v tištěné podobě – nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce (nejjednodušší kontrolou je zobrazit si u hotového rukopisu celkový počet znaků a vydělit ho 1800), ve 2 vyhotoveních (rukopis zaslaný mailem nebude přijat), s očíslovanými stranami. Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do redakce Fragmentu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla. Nakladatelství se nezavazuje informovat soutěžící, kteří nebyli vybráni do finálového kola, o neúspěchu jejich rukopisu.

Součástí rukopisu musí být popis děje – na 1–2 normostrany.

Přihlášku do soutěže (formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce, souhlas s podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce. Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány.