Fragment

Vyhlašujeme 5. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu

Soutěže Napiš knihu

Nepište do šuplíku, pište pro nás! Vyhlašujeme 5. ročník literární soutěže „Hvězda inkoustu“ na téma „Feel good contemporary “ pro young adult čtenáře.

Pořadatel soutěže: Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141
Téma: 
Feel good contemporary (Děj by se měl odehrávat v současné a skutečné realitě a popisovat příběh, který čtenáře dobře naladí a po jeho přečtení jim svět bude připadat trochu přívětivější. Přes všechno, co se v knize bude odehrávat, musí navodit hřejivý pocit. Jde o žánr, který se v něčem podobá romantické komedii a obsahuje zvláštní vedlejší postavy, občas vážnější témata, ale celá atmosféra je spíš příjemná a hřejivá, konec šťastný.)
Uzávěrka: 
31. ledna 2021
Vyhlášení vítěze: 
Svět knihy Praha 2021 
Vydání vítězné knihy a křest: 
Svět knihy Praha 2022

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky:

  1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 15 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována.
  2. Rukopis musí splňovat zadané téma a požadavky na Young Adult literaturu.
  3. Rozsah: minimálně 80 normostran, maximálně 250 normostran (normostrana = celkový počet znaků na stránce dělený 1800. Rukopis by neměl přesáhnout 450 000 znaků včetně mezer)
  4. Uzávěrka odevzdání rukopisu: 31. ledna 2021
  5. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou.
  6. Oceněná próza vyjde do: vydání knihy a křest – Svět knihy Praha 2021 a autor současně obdrží odměnu ve výši 15 000,- Kč.

Propozice: 

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v tištěné podobě – nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce (nejjednodušší kontrolou je zobrazit si u hotového rukopisu celkový počet znaků a vydělit ho 1800 a nepřekročit 450 000 znaků včetně mezer), ve 2 vyhotoveních (rukopis zaslaný mailem nebude přijat), s očíslovanými stranami. Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do redakce Fragmentu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla. Začátkem dubna 2021 nakladatelství na svých stránkách zveřejní jména autorů, jejichž rukopisy postoupily do finále.

Součástí rukopisu musí být popis děje – na 1–2 normostrany.

Přihlášku do soutěže (formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce, souhlas s podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce. Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány.

 

Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze.