Fragment

Vyhlašujeme 5. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu

• Soutěže Napiš knihu

Nepište do šuplíku, pište pro nás! Vyhlašujeme 5. ročník literární soutěže „Hvězda inkoustu“ na téma „Feel good contemporary “ pro young adult čtenáře.

Pořadatel soutěže: Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141
Téma: 
Feel good contemporary (Děj by se měl odehrávat v současné a skutečné realitě a popisovat příběh, který čtenáře dobře naladí a po jeho přečtení jim svět bude připadat trochu přívětivější. Přes všechno, co se v knize bude odehrávat, musí navodit hřejivý pocit. Jde o žánr, který se v něčem podobá romantické komedii a obsahuje zvláštní vedlejší postavy, občas vážnější témata, ale celá atmosféra je spíš příjemná a hřejivá, konec šťastný.)
Uzávěrka: 
31. ledna 2021
Vyhlášení vítěze: 
Svět knihy Praha 2021 
Vydání vítězné knihy a křest: 
Svět knihy Praha 2022

Jak se do soutěže přihlásit?

Podmínky:

  1. Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 15 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována.
  2. Rukopis musí splňovat zadané téma a požadavky na Young Adult literaturu.
  3. Rozsah: minimálně 80 normostran, maximálně 250 normostran (normostrana = celkový počet znaků na stránce dělený 1800. Rukopis by neměl přesáhnout 450 000 znaků včetně mezer)
  4. Uzávěrka odevzdání rukopisu: 31. ledna 2021
  5. Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou.
  6. Oceněná próza vyjde do: vydání knihy a křest – Svět knihy Praha 2021 a autor současně obdrží odměnu ve výši 15 000,- Kč.

Propozice: 

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v tištěné podobě – nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce (nejjednodušší kontrolou je zobrazit si u hotového rukopisu celkový počet znaků a vydělit ho 1800 a nepřekročit 450 000 znaků včetně mezer), ve 2 vyhotoveních (rukopis zaslaný mailem nebude přijat), s očíslovanými stranami. Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do redakce Fragmentu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla. Začátkem dubna 2021 nakladatelství na svých stránkách zveřejní jména autorů, jejichž rukopisy postoupily do finále.

Součástí rukopisu musí být popis děje – na 1–2 normostrany.

Přihlášku do soutěže (formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce, souhlas s podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce. Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány.

 

Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze.

Albatros Media newsletter

Zajímá Vás, jaký knižní hit právě vychází, na jaké zboží je výhodná sleva, jaká běží soutěž o ceny? Přihlášením k odběru našich e-mailových novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.