Vyhlašujeme 9. ročník literární soutěže Hvězda inkoustu


Nepište do šuplíku, pište pro nás! Vyhlašujeme 9. ročník literární soutěže „Hvězda inkoustu“ na téma „romantasy“ pro young adult čtenáře.

Pořadatel soutěže: Albatros Media a.s., 5. května 22, 140 00, Praha 4, IČ 283 77 141  

Téma: rukopisy by se měly zaměřit na romantickou fantasy – zkráceně romantasy – s přihlédnutím k zasazení knihy do young adult literatury. Hlavní slovo by v rukopisu měla mít romantika, která se odehrává ve fantasy světě a která tvoří hlavní hnací sílu zápletky. YA romantasy bychom si mohli představit jako kombinaci knih Jennifer L. Armentroutové a Rebeccy Yarros s jemnějšími popisy erotických scén (nebo jejich úplným vynecháním).

Podobné knihy: Touha, Ranhojička, Čarodějka – Šepot kouzel, Kouzla rodu Thornů, Balada mrtvého světa
  

Uzávěrka: 14. ledna 2025 (23:59)
Vyhlášení vítěze: Svět knihy Praha 2025
Vydání vítězné knihy a křest: Svět knihy Praha 2026

 

Jak se do soutěže přihlásit? 

Podmínky: 

Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 15 let, a to pouze s novinkou v českém jazyce, jež dosud nebyla nikde publikována. Autor není omezený počtem poslaných rukopisů. Rukopis může být produktem spoluautorství (dva a více autorů).

Rukopis musí splňovat zadané téma a požadavky na žánr young adult literatury. 

Rozsah: 80-250 normostran (normostrana = celkový počet znaků na stránce dělený 1800. Rukopis by neměl přesáhnout 450 000 znaků včetně mezer) 

Uzávěrka odevzdání rukopisu: 14. ledna 2025

Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou. 

Vydání knihy a křest proběhne na Světě knihy Praha 2025 a autor současně obdrží odměnu ve výši 15 000,- Kč. 

Propozice:  

Rukopis (kompletní text) musí být odevzdán v elektronické podobě na adresu [email protected]

Rukopis by měl mít tyto náležitosti:

  • Napsaný v programu Word
  • Velikost písma 12
  • Font písma Times New Roman
  • Řádkování 1,5 řádku
  • Zarovnání do bloku
  • Očíslované stránky
  • Popis děje – na 1-2 normostrany

Přijetí rukopisu spolu s přidělením soutěžního čísla bude písemně potvrzeno nakladatelstvím. Začátkem dubna 2025 nakladatelství na svých stránkách zveřejní jména rukopisů, které postoupily do finále.  

Přihlášku do soutěže (formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název titulu, souhlas s podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů) přiložte k rukopisu do přílohy zprávy. Nekompletní přihlášky nebudou akceptovány. 

Redakce si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze.